Servis & Příslušenství Opel

Jak postupovat při havárii vozidla

Servis & Příslušenství Opel

Co dělat, když nastane dopravní nehoda

Bezprostředně po nehodě

 • je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc, v případě potřeby zavolejte lékaře a přivolejte policii
 • pokud je škoda na jednom při nehodě poškozeném vozidle nebo jiném majetku vyšší než 100 000 Kč, přivolejte policii
 • pokud vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci, přivolejte policii
 • nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě
 • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků
 • pokud bude k DN přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky)

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalším účastníkem dopravní nehody vždy sepsat společný záznam o dopravní nehodě (doporučujeme formulář vytisknout a vozit s sebou ve vozidle).Společný záznam o dopravní nehodě musí být podepsán a obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Zapište si:

 • SPZ, značku a typ zúčastněných vozidel
 • VIN (17-cti místný identifikační kód vozidla)
 • jména/příjmení a bydliště jejich řidičů,
 • jména/příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků
 • údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnosti zelené karty)

Pokud je následkem DN vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu své pojišťovny nebo svůj servis. Jste-li viníkem DN, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte pojištění odpovědnosti uzavřeno. Z titulu havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného vozidla. Číslo telefonu na Vaši asistenční službu máte uvedeno na asistenční kartě (k pojištění odpovědnosti, eventuálně k havarijnímu pojištění). Mějte na paměti, že v rámci pojištění odpovědnosti máte nárok na úhradu asistenční služby od viníka DN! Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.

V poslední době se na našich silnicích vyskytuje fenomén lovců dopravních nehod. Tyto společnosti využívají stresové situace při vzniku dopravní nehody. Účastníkům dopravní nehody na místě dají k podpisu velmi nevýhodné smlouvy, zejména na pronájem vozidla, výměnou za to, že vše zařídí. Bohužel pojišťovny takto vysoké náklady neakceptují a účastník musí tyto náklady uhradit. Navíc vozidlo mnohdy končí v autoopravnách, které k opravám používají neznačkové a nehomologované součásti nebo díly z vrakoviště. Nepřijímejte tedy nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě DN a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka DN (viníka DN). Doporučujeme při vzniku dopravní nehody kontaktujte nejprve svůj značkový servis nebo pojišťovnu.

NĚKOLIK ČLÁNKŮ K  LOVCŮM DOPRAVNÍCH NEHOD:

http://www.novinky.cz/finance/243037-vystresovane-ridice-po-nehode-casto-oberou-lovci-nehod.html
http://www.novinky.cz/finance/244913-lovcum-nehod-prihravaji-policiste-tvrdi-pojistovny.html
http://www.novinky.cz/finance/247031-na-bourajici-ridice-cihaji-supove-ceskych-silnic.html

 

BS AUTO NABÍZÍ:

 • Spolupracujeme s většinou pojišťoven, které působí na našem trhu.
 • Rozsah opravy a náklady s tím spojené, vždy před zahájením opravy, odsouhlasíme s pojišťovnou.
 • Formu úhrady a kalkulaci ceny s vámi dohodneme při příjmu vozidla na servis.
 • Prohlídku vozidla pro pojišťovnu provádíme přímo u nás. Podklady pro likvidaci pojistné události zašleme přímo na smluvní pojišťovnu.
 • V případě potřeby, zajistíme úhradu pojistného plnění přímo na náš účet, tzv.krycí dopis.
 • Náš servis je vybaven vlastní klempírnou s rovnacím rámem a vlastní lakovnou. Používáme poslední generaci materiálů STANDOBLUE, které jsou na bázi syntetických pryskyřic.
 • Opravy provádí vyškolený tým pracovníků a jsou použity technologie a postupy dle výrobce vozidla.
 • Pro opravy používáme originální náhradní díly.
 • Průběh opravy na Vašem vozidle můžete u nás kdykoliv zkontrolovat, rádi Vám vozidlo ukážeme.
 • V PŘÍPADĚ HAVÁRIE VOLEJTE BSAUTO BRNO 703 692 375 NEBO BSAUTO PRAHA 725 824 740


Opel servis on-line

Využijte možnosti objednání Vaší návštěvy servisu Opel.

Objednat na servis